• ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ - مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهید لبافی,

  ﺳﻋﺖ اول ﭘﺲ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ را اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﯾﯿﺪ و از روز دوم ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﻌﻟﯿﺘﻬي ﻋدي ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮕﯿﺮﯾﺪ ﻣﺪت -4 3 روز ﭘﺲ از ﺳﻨﮓ ﺷﮑﻨﯽ وﺟﻮد ﺧﻮن در ادرار ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﯾﺪ ﻣﯾﻌت ﯿﺸﺘﺮي , Campbell-Walsh Urology 10th ed Philadelphia, Pa: Saunders Elsevier; 2011:chap.Online Chat/چت آنلاین
 • ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻫي ﻌﺪ از ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﻛﻠﻴﻪ و ﻣﺠري ادراري :,

  ﻌﻠﺖ ﺗﺰرﻳﻖ داروﻫي ﻣﺴﻜﻦ و آرام ﺨﺶ ﺗ ﭼﻨﺪ ﺳﻋﺖ ﻌﺪ از اﻧﺠم ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺣﻟﺖ ﺿﻌﻒ و ﺧﻮاب آةودﮔﻲ و ﺗﻬﻮع وﺟﻮددارد ﻟﺬا روز ﻋﻤﻞ ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻧﻤﻳﻴﺪ - 2 2ﺗ ﺳﻋﺖ ﻌﺪ از اﻧﺠم ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ , -10 دﻓﻊ ﺳﻨﮓ ﭘﺲ از ﺳﻨﮓ ﺷﻜﻦ ﺘﺪرﻳﺞ اﻧﺠم ﻣﻴﺸﻮد دﻓﻊ از ﻳﻚ روز ﺗ 3 ﻣه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻃﻮل ﻜﺸﺪ ﺗﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ در ﻳﻚOnline Chat/چت آنلاین
 • دیدنی های هندوستان، دهلی | تور هند - ایوار

  22 ا کتبر 2016 , دهلی نو که در سال 1931 توسط بریتانیا جهت پایتختیِ امپراطوری افتتاح گردید، پایتخت مدرن کشور و مقر , 17 جاذبه برتر گردشگری دهلی (قسمت اول) , این بنای خیره کننده با دیوارهای بلند ماسه سنگی به رنگ قرمز، مساحتی بیش از دو کیلومتر را در , 10 جاذبه برتر گردشگری جیپور , طراحی و توسعه | شرکت آویژهOnline Chat/چت آنلاین
 • پورتال-شهید رجایی-سنگ شکن-محتوای صفحه داخلی

  عمل سنگ شکنی کلیه با دستگاه یک عمل سرپایی است و نیاز به بستری و بیهوشی , یافتن سنگ وسنگ شکنی استفاده می شود و در کمتر از 10 درصد موارد امکان دارد از.Online Chat/چت آنلاین
 • خبرگزاری جمهوری اسلامی

  70 درصد نیاز کشور به دانه های روغنی در برنامه ای 10 ساله تأمین می شود , شتاب فزاینده علم؛ رشد شرکت های دانش بنیان در دولت یازدهم تهران - ایرنا- بررسی شاخض های.Online Chat/چت آنلاین
 • کلینیک سنگ شکنی وESWT - دانشگاه علوم پزشکی زنجان,

  در این روش در بسیاری از موارد از سونوگرافی برای یافتن سنگ و سنگ شکنی استفاده می شود و در کمتر از 10 درصد موارد امکان دارد از X-Ray برای پیدا کردن سنگ.Online Chat/چت آنلاین