• اصل مقاله (285 K)

  معامالت دولتی، مناقصه، مزایده، تبانی، مناقصة عمومی، مناقصة محدود 1 , همچنین تبانی كنندگان بخش دولتی می توانند با خُرد و تفكیك كردن معامالتی ك ه انجام آنه ا.Online Chat/چت آنلاین
 • پورتال-تجارت الکترونیک پارسیان-مناقصه ها و مزایده,

  مناقصه شماره 2-96: خرید لایسنس Windows Server 2016 1396/1/7 دوشنبه مناقصه شماره 1-96: خرید تجهیزات رادیویی 1395/12/10 سه شنبه تجدید مناقصه خرید، نصب.Online Chat/چت آنلاین
 • قانون برگزاری مناقصات - مناقصه چیست؟ - پارس نماد,

  قانون برگزاری مناقصات ، قانون مناقصه ، مناقصه چیست ، فرآیند مناقصه , الف شرکتکنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهایخود را به ترتیب.Online Chat/چت آنلاین
 • سایت مناقصات - پایگاه مناقصات,

  مناقصه,مزایده,مناقصه ها,مناقصات,شرکت پارس نماد داده ها،اسناد مناقصات،اخبار مناقصه ها و آگهی مزایده,آگهی مناقصه و مزایده,اسناد مناقصه,اسناد مزایده,سایت مناقصاتOnline Chat/چت آنلاین
 • شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران >مناقصات

  17 ساعت قبل , چکیده: آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي با اخذ سپرده (2353/130/96) , مديريت كالا موضوع مناقصه: تقاضاي شماره ZPS-9540009-TR/E01 خرید یک قلم.Online Chat/چت آنلاین
 • آریاتندر ، سامانه اطلاع رسانی مناقصه و مزایده + استعلام,

  سامانه اطلاع رسانی اخبار مناقصه ها و مزایده های ایران + استعلام بهاءOnline Chat/چت آنلاین