• بررسی تأثیر جامعۀ برند در ویژگی های برند

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر جامعة برند در ویژگیهای برند است مدل این پژوهش با استفاده از متغیرهای شناسایی و تعیین هویت جامعة برند، تعهد به جامعة برند،.Online Chat/چت آنلاین
 • انواع دینداری و روحانیت؛ بررسی تأثیر نوع دینداری بر تبعیت,

  لذا سه نوع دینداری مشخص شد که منطقاً بر تبعیت از روحانیت تأثیر دارند , روحانیان به واسطه جایگاه بالا در ذهنیت جامعه، توان اثرگذاری بالایی بر مؤمنان داشتند , تفسیر متون دینی برای استخراج و استنتاج اصول عقاید و احکام عبادی، اخلاقی و شرعی؛.Online Chat/چت آنلاین
 • اثر نظم اجتماعی خُرد در خانواده بر اقدامات زمینه ساز طلاق,

  هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیر ابعاد چهارگانه نظم خرد به واسطة ابعاد دوگانه , جامعه آماری پژوهش، کلیه فرزندان متأهل شاهد ساکن در شهر مشهد بودند که یکی از زن و.Online Chat/چت آنلاین
 • استخراج ترکیبات فنولیک موجود در میوه عناب و ارزیابی,

  استخراج ترکیبات فنولیک موجود در میوه عناب و ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی آنها در , با توجه به اثرات مطلوب آنتی اکسیدانهای طبیعی مشتق از میوه ها و گیاهان دارویی در , در غذاها ومحصولات بهداشتی آرایشی می تواند به بهبود سلامت جامعه کمک کندOnline Chat/چت آنلاین
 • بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد - پژوهشنامه,

  چکیده محققان در مقالۀ حاضر به نقد و تحلیل یکی از آثار محوری فوکو با عنوان باید از جامعه دفاع کرد پرداختهاند در این پژوهش، پس از معرفی کلی اندیشه، روش، و آثار.Online Chat/چت آنلاین
 • نقد رمان عمارت یعقوبیان (اثر علاء الأسوانی) بر اساس,

  جامعهشناسی ادبیات به عنوان یکی از زیرشاخههای جامعهشناسی هنر به بررسی رابطهی جامعه و ادبیات میپردازد و جوهر اجتماعی آثار ادبی را مورد مطالعه قرار میدهد این علم در.Online Chat/چت آنلاین
 • تحلیل اثر سرمایه اجتماعی فعالان اقتصادی در پایداری,

  این مقاله با هدف ارزیابی اثر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار اقتصادی در گروه فعالان , های سنجش مستقیم و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی با توجه به داده های آماری استOnline Chat/چت آنلاین
 • اثر سرسختی ذهنی و جامعه پذیری سازمانی بر تعهد,

  مقدمه و هدف: کارایی نیروی انسانی در یک سازمان می تواند وابسته به عوامل مختلفی همچون تعهد سازمانی، جامعه پذیر بودن و سرسختی ذهنی افراد باشد بنابر این هدف از.Online Chat/چت آنلاین
 • «هنر شهری» به مثابه پدیدهای منظرین در جامعة امروز -,

  زیرا به دو مؤلفه شهروند (انسان) به عنوان «مخاطب هدف» که آثار هنر شهری برای او خلق میشود و , استخراج به استخراج به , «هنر شهری» به مثابه پدیدهای منظرین در جامعة امروزOnline Chat/چت آنلاین
 • رویکردی جامعه شناختی بر آثار« طاهر وطار» - لسان,

  این رمان به نوعی بیان کنندهی اندیشهها و دیدگاههای«وطار» است، زیرا که وی به , جهانبینی پنهان اثر در ستایشِ اشتراکی بودن و بیزاری از فئودالها و اشراف بورژوا (طبقات.Online Chat/چت آنلاین
 • جامعه شناسی کاربردی

  نشریه جامعه شناسی کاربردی برگرفته از نشریه علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان است و از مهرماه 1387 اقدام به انتشار نموده است ضریب تاثیر نشریه 379/ است Q نشریه Q1 است , ju استخراج به پایگاههای علمی ju اعضای هیات تحریریه ju.Online Chat/چت آنلاین
 • دو فصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی

  مجله علمی-پژوهشی "جامعه شناسیِ نهاد های اجتماعی" مجله ای دانشگاهی است که به , مجله به پروندههای ناقص ترتیب اثری نخواهد داد، خواهمشند است راهنمای نویسندگان را به دقت.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی تأثیر قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش بر عملکرد,

  جامعه آماری این پژوهش واحدهای تحقیق و توسعه ۲۸۵ شرکت دارای فناوری پیشرفته واقع , نتایج بدستآمده دو فرضیه مربوط به اثر معنادار قابلیتهای فرایندی مدیریت دانش.Online Chat/چت آنلاین
 • فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه

  فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه (JZVJ) , استخراج به , دختر و پسر بررسی ورود زنان به عرصه اشتغال و تأثیر آن بر میزان قدرت آ نها در تصمیم گیری های درون خانوادهOnline Chat/چت آنلاین
 • ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در,

  هدف این پژوهش، شناخت ادراک جامعه محلی نسبت به پیامدهای توسعه گردشگری در میان ساکنین , و اجتماعی، در بلندمدت میتواند تأثیرات مثبت آن را نیز تحت تأثیر قرار دهدOnline Chat/چت آنلاین
 • رئیس سازمان بسیج مستضعفین: ارسال بیش از 29 هزار اثر به,

  13 مارس 2017 , رئیس سازمان بسیج مستضعفین از ارسال بیش از 29 هزار اثر به , ارسال بیش از 29 هزار اثر به چهاردهمین جشنواره ملی سرزمین نور/ مهمترین هنرها استخراج از گنج , وی ادامه داد: یک بخش مهم این جامعه، هنرمندان هستند کسانی که میتوانند با.Online Chat/چت آنلاین
 • مجموعه آثار مرتضی مطهری - ويکی شيعه

  قسمتی دیگر از آثار او سخنرانیها و درسهایش است که از نوار استخراج و چاپ و منتشر , علمی مختلف، تنوع و گستردگی موضوعات، توجه به نیازهای جامعه و نیز توجه به همه.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی آثار و تبعات جنگ شهرها در ایران

  جنگ شهری به دلیل آثار و تبعات گسترده خود همواره در متون مربوط به جنگ، دارای جایگاه , برجستهای که حاکی از پیامد جنگ شهری باشد استخراج، گرداوری و ارزیابی شود , در قسمت دوم، آثار و تبعاتی که جنگ شهرها برای جامعه ایران به همراه داشت در چندین.Online Chat/چت آنلاین
 • تحلیل جامعه شناختی آثار استاد حسین لرزاده در قالب,

  در جامعهشناسی هنر موضوع اصلی، بررسی تأثیر متقابل جامعه و ساختار اجتماعی با , درنهایت، آنچه بهعنوان یافتههای پژوهش به دست آمد این بود که آثار استاد لرزاده، در.Online Chat/چت آنلاین
 • دوگانه فرد/جامعه در اندیشه دورکیم: فردگرایی,

  هدف از مقاله حاضر بررسی دوگانه فرد/جامعه در آثار امیل دورکیم جامعهشناس فرانسوی است به عبارت دیگر آنچه این مقاله دنبال میکند همان پروبلماتیکی است که وی در مقدمة.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی شخصیتهای قهرمان و ضدقهرمان در چند اثر داستانی دهههای,

  همانطور که رماننویس از جامعه تاثیر میپذیرد و آنرا در آثار خود منعکس میکند، به همان شکل هم از زندگی داخلی خود تاثیر و الهام میگیرد، در نتیجه کمتر رمانی پیدا میشود که.Online Chat/چت آنلاین
 • SIDir | بازنمايي اجتماعي در شاهنامه فردوسي (بررسي سير شکلگيري و,

  در اين اثر، هر دوره به نام يکي از شاهان نام گذاري شده و اجتماع ها در نتيجه ابداع هاي مادي و , در پژوهش حاضر با اين شيوه به بازنمايي و استخراج مفاهيم جامعه شناختي موجود در.Online Chat/چت آنلاین
 • روانشناسی زبان و زبانشناسی روان در داستان رستم و سهراب

  هر اثر ادبی، در پهنة زبان شکل میگیرد و زبان، شبکهای از نشانههاست که دلالتهای , مهمی در شناساندن یک اثر ادبی به جامعه و حتّی شناساندن اثر ادبی به خودِ نویسنده و مؤلّفِ.Online Chat/چت آنلاین
 • پایان نامه ها - ResearchGate

  عنـوان یکـی از بزرگتریـن دانشـگاه هـا در سـطح جهـان و بـه عنـوان دانشـگاهی پیشـرو , انقـاب اسـامی كـه یـادگار خـون شـهیدان ماسـت توفیـق اسـتمرار خدمـت گـذاری بـه جامعـه ,, بررسـی اثـر حضـور نانو ذرات مغناطیسـی در اسـتخراج اسـانس بـروش مایکروویو در.Online Chat/چت آنلاین
 • « جای خالی سلوچ » نقد جامعه شناختی رمان - جامعه شناسی,

  اهمیت نقد جامعه شناختی، در تفسیر و تبیین مشخصات جامعه شناختی یک دوره استطریق کمک به خواننده و آگاهاندن او که چرا پاره ای خطاها از مشخصات آثار ادبی عصر معینی.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی ویژگیهای نوشتار زنانه دردو رمان بامداد خمار و چراغها را من,

  این اثر بر وجود نگرش مردسالارانه در جامعه تاکید دارد و ضمنا زنان را ناچار به تن دادن , همچنین اثر نشان دهـندۀ دیدگاه فمینیستی نویسنده به جامعه و زنان است و علیرغم آن که.Online Chat/چت آنلاین
 • تحلیل اثر رقابت درونگونهای بر ویژگیهای زیستسنجی,

  این برهمکنش بر رویش و توزیع مکانی درختان تاثیر گذاشته و منجر به یک ساختار , شناخته میشود که تراکم جمعیت، ساختار جامعه و تنوع آن را تحت تاثیر قرار میدهدOnline Chat/چت آنلاین
 • جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت ملی ایران - مطالعات روابط,

  چکیده وجود اقوام مختلف در درون جامعه کهن ایران، موجبات داد و ستد فرهنگی و , این فرضیه که در اثر جهانی شدن، شاهد رشد و گسترش هویت های قومی و در نتیجه به چالش.Online Chat/چت آنلاین
 • جامعه آماری - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  منظور از عمل گردآوردن دادهها، استخراج نتایج درباره جامعه میباشد یا به بیان سادهتر، در هر بررسی آماری، مجموعه عناصر مورد نظر را جامعه مینامند در نتیجه جامعه، مجموعه تمام.Online Chat/چت آنلاین
 • افزایش تاثیر آثار هنری در جامعه در صورت اتصال آن,

  8 ژوئن 2015 , افزایش تاثیر آثار هنری در جامعه در صورت اتصال آن به خالق هستی که همان , استخراج گردیده و در جامعه نهادینه می شود و این امر مغوله فرهنگ و توجه به آن.Online Chat/چت آنلاین