• استاد راهنمای رساله کارشناسی ارشد - Sadrnezhaad

  17 ژوئن 2010 , سنتز نانوذرات آلیاژی NiTi به روش تخلیه الکتریکی , نانوساختار نیکل تیتانیوم مورد استفاده در ساخت بست های اتصال استخوان (سمینار) , دانشکده مهندسی و علم مواد, بهینه سازی فرایند پخت پیوسته گندله های اکسید آهن از نظر , دانشکده مهندسی و علم مواد, سینتیک جذب و دفع رنیوم روی کربن فعال, جواد خسروی, ۴۱Online Chat/چت آنلاین
 • SIDir | استفاده از كربن فعال گرانول در,

  عنوان مقاله: استفاده از كربن فعال گرانول در فرايند كربن زيستي به منظور حذف مواد , که به نام فرايند کربن زيستي شناخته شده است براي حذف رنگ و مواد آلي مورد مطالعه.Online Chat/چت آنلاین
 • نانوکاتالیستهای پیشرفته

  نیمههادیهای مورد استفاده در فتوکاتالیستها باید دارای ویژگیهای خاصی باشند , لی و همکارانش با استفاده از فرآیند سل ژل، موفق به دوپ شدن اکسید تیتانیوم با La+3 شدند , با آمینهای کمپلکس تیتانیوم بیپیریدین، آسیاب گلولهای اکسید تیتانیوم در , این گروه به بررسی کربن فعال، دوپ شدن کربن، نانولولههای کربنی، فولرین،.Online Chat/چت آنلاین
 • تاریخچه و مقدمه - ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

  از آنجایی که در حین انجام فرآیند آلیاژسازی و فعال سازی مکانیکی انرژی زیادی روی ذرات , انواع آسیاب های مورد استفاده در صنایع و مراکز تحقیقاتی عبارتند از: آسیاب گلوله ای-ارتعاشی , اسـتفاده از غشاء نانو لوله کربنی جهت نمک زدایی و تصفیه آبOnline Chat/چت آنلاین
 • اصل مقاله (537 K) - مهندسی عمران مدرس - دانشگاه تربیت,

  و در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫي ﺗﺼـﻔﯿﻪ آب، ﻫـﻮا و ﺣﺘـﯽ ﺧـك ـﻪ ﻋ ﻨـﻮان ﮐﺗﻟﯿﺴﺖ و ﯾ ﺟذب اﺳﺘﻔده ﻣﯽ ﻧﺷﻮ ﺪ وﻟﯽ اﯾـﻦ روش ﻧﯿـﺰ داراي ﻣﻌﯾﺒﯽ ﻣﻧﻨﺪ اﺷـﺒع ﺷـﺪن ﮐـﺮﻦ ﻓﻌـل ﻃـﯽ ﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺟﺬب، ﻣﺨﺼﻮﺻً در ﻣﻮرد ﻓﺿـﻼبOnline Chat/چت آنلاین
 • ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺮﻦ ﻓﻌﻝ ﮔﺮﺍﻧﻮﻝ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻛﺮﻦ,

  ﺟﺬﺏ ﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﻟﺠﻦ ﻓﻌﻝ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻪ ﻧﻡ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﮐﺮﻦ ﺯﻳﺴﺘﻲ ﺷﻨﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺮﺍﻱ ﺣﺬﻑ ﺭﻧﮓ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﺁﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓ ﺖ ﭘﺴﺏ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﻳﮏ ﮐﺭﺧﻧﻪ ﺭﻧﮕﺮﺯﻱ ( ﻧﺴﺟﻲ ) ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﻳﮏ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﻳﻠﻮﺕ.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی کارایی پودر کربن فعال مغناطیسی شده با نانو , -,

  Fe3O4 آموکسی سیلین، فرايند جذب ، کربن فعال مغناطیسی، ايزوترم، نانو ذرات واژگان کليدي: , در میان جاذب های مورد استفاده در اين فرآيند، کربن فعال به دلیل سطح و.Online Chat/چت آنلاین
 • تصفیه آب تصفیه پساب - تصفیه آب|آب صنعتی

  تصفیه یا جدا سازی فیزیکی که در مورد ذرات و مواد شناور آب انجام میگیرد , می گیرد چون غلظت کم فضولات در پساب پرورش ماهی تناسب آن را برای این فرایند کم می کند , کربن اکتیو پودر شده (PAC) و کربن اکتیو دانه ای (GAC) هستند PAC کربن کاملا آسیاب شده و , کربن فعال نوع GAC در تصفیه پساب مورد استفاده قرار می گیرد Online Chat/چت آنلاین
 • مقاله اصلی Original Article بررسی کارآیی حذف آرسنیک توسط,

  میلیگرم بر لیتر (، اﺛر پارامترهاي موﺛر در فرایند جـذب نظیـر 7/6 ،6/9 ، 6/2 ،5/5( pH و 8/3 ( ، بررسي شد همﭼنین براي بیان , عنوان یک جاذب آرسنیک مورد استفاده قرار گیرد حذف آرسنیک، جذب سﻄحی، کربن فعال، پوست گردو، ایزوترم جذب واژگان کلیدی: How to cite this , شده توسط دستگاه آسیاب کن درجه بندی شده خرد، تبدیل به پودرOnline Chat/چت آنلاین
 • باشگاه نانو | مقالات | بررسی عملکرد بیوجاذبهای مغناطیسی در حذف,

  14 آوريل 2015 , ﺭﻭشهاﻱ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺮﺍﻱ ﺭﻧﮕﺰﺩﺍﻳﯽ ﻓﺿلابهاﻱ ﺭﻧﮕﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺏ , ﺩﺭ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺟﺬﺏ، ﮐﺮﻦ فعاﻝ ﻳﮏ ﺟﺫﺏ ﺍﺳﺘﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﺘﺪﺍﻭﻝ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﻥ ﻻﺳﺖ ﻭ ﻪ ﻫﻤﻴﻦ , و (III) در بالن چهار دهانه ریخته و همراه با ضایعات آسیاب شده به مدت معین هم زده شدOnline Chat/چت آنلاین
 • دریافت فایل

  در مرحله دیگر نانو ذرات اکسید روی با استفاده از روش سونو شیمی در اندازه های متفاوت , شاهده می شود که با کاهش اندازه نانو ذرات سرعت فرآیند تخریب التراسونیکی آبی , که برای حذف رنگ های آلی به کار گرفته می شود، جذب رنگ روی کربن فعال شده است , بسیار ناچیز سورفاکتانت های آنیونی حاضر در جریان های آبی نیز مورد استفاده.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی کاربرد زغال زیستی تهیه شده از شلتوک برنج در شوریزدایی آب,

  ﺁﻧﻴﻮﻧﻲ ﻭ ﺭﺯﻳﻦ ﻛﺗﻴﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻫﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻧﻤﻚ ﻫﻱ ﻣﺤﻠﻮﻝ ﺁﺏ ﺮﺭﺳﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ , ﺳﻠﺴﻴﻮﺱ ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﻛﺮﻦ ﻓﻌﻝ ﺗﺠﺭﻱ ﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺳﺮﺏ ﺷـﺶ ﺮﺍﺮ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺍﺳﺖ , ﺷﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺩﻩ ﺭﺍ ﻧﺸﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﺁﺯﻣﻳﺶ ﻧﭘﻴﻮﺳﺘﻪOnline Chat/چت آنلاین
 • ﺮرﺳﯽ راﻧﺪﻣن ﺣﺬف ﻧﯿﺘﺮات از آب ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآﯾﻨﺪ - مجله دانشگاه,

  28 فوریه 2013 , و ﺟﺬب روي ﮐﺮﻦ ﻓﻌل ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﻣﻮاد و روش :ﻫ , ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﻨﺘﻮن اﺻﻼﺣﯽ ﻧﻧﻮ ذرات آﻫﻦ و ﺟﺬب ﮐﺮﻦ ﻓﻌل ﻗدر ﻪ ﮐﻫﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺘﺮات ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻬﯿﻨﻪ ﻮده و اﺳﺘﻔده از , ﻣﻮاد ﺷـﯿﻤﯿﯾﯽ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔده در اﯾـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﻣﻞ ﮐﻠﺮﯾﺪ آﻫﻦ ,, olive oil mill wastewaters Journal ofOnline Chat/چت آنلاین
 • توليد كربن فعال نانو پروس از زائدات پوست گردوpdf

  ﮐﺮﻦ ﻓ ﻌل ﭘﻮدري را اﺳﺘﻔده از زاﯾﺪاﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮔﺮدو و دام ﻪ روش ﻓﻌل ﺳزي ﺷﯿﻤﯿﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺧﻮاص ﺟﺬﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ را ﻣﻮرد ﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد ﻋﻼوه ﺮ اﯾﻦ ﯾﺪ ﺛا ﺮ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﭘراﻣﺘﺮﻫي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﻈﯿﺮ ﻣده اوﻟﯿﻪ، ﻋﻣﻞ ﻓﻌل ﺳز ﺷﯿﻤﯿﯾﯽ، ﻏﻠﻈﺖ , اي ﺧﺮد ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﯿت ﺧﺮد ﮐﺮدن در آﺳﯿب ﻧﻮﺳﻧﯽOnline Chat/چت آنلاین
 • مفهوم و کاربرد جذب سطحی کربن فعال - آب تدبیر

  15 مارس 2016 , این مقاله در مورد نقش کربن فعال در تصفیه آب می پردازد , است که عموماً برای جداسازی آلاینده های مختلف از آب و نیز گازهای فرآیندی استفاده می شود , کربن فعال پودری، کربن با ابعاد میکرونی است که از آسیاب کربن گرانولی که در.Online Chat/چت آنلاین
 • بهینه سازی فرایند ازن زنی کاتالیزوری در حذف رنگ راکتیو بلاک,

  25 فوریه 2015 , ﻬﻴﻨﻪ ﺳزي ﻓﺮاﻳﻨﺪ ازن زﻧﻲ ﻛﺗﻟﻴﺰوري در ﺣﺬف رﻧﮓ راﻛﺘﻴﻮ ﻼك 5 ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻛﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﻮان , ﻣﻘوﻣـﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜـﻲ ـﻻﺗﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ـﻪ ﻛـﺮﻦ ﻓﻌـل ﻛـرﺮد زﻳــدي ﭘﻴــﺪا ﻛــﺮده , ﻓﺮاﻳﻨــﺪ ازن زﻧــﻲ ﻛﺗــﻟﻴﺰوري ــ اﺳــﺘﻔده از آﻟﻮﻣﻴﻨــي ﻓﻌــل را ﻣــﻮرد , آﻣــﺪه ﺗﻮﺳــﻂ آﺳــﻴب ﺮﻗــﻲ ﺧــﺮد ﮔﺮدﻳــﺪ و ــ.Online Chat/چت آنلاین
 • سرباره - ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

  بر روی آهن موجود گازهای کربن دی اکسید و کربن مونواکسید ایجاد میشوند، در عینهای , بلاست راه آهن، مصالح زیر سازی جادهها، مصالح آسفالت و بتن مورد استفاده قرار میدهند , مربع بر گرم است که البته سطح مخصوص به نحوه آسیاب کردن بستگی دارد , پیدا میکنند و از نطر شیمیایی در ترکیب با اجزای سیمان به صورت فعال در میآیندOnline Chat/چت آنلاین
 • روشهاي متداول فرآوري طلا - پايگاه ملي داده هاي علوم زمين : اطلاعات,

  روش ديگر كه مورد استفاده بشر قرار گرفت استفاده از جيوه ميباشد , بدين منظور، بوسيله آسياب ها و سنگ شكن ها، آسياهاي گلوله اي تر و كلاسيفايرها، ذرات طلا را , همچنين فرآيند استخراج طلا با استفاده از كربن فعال شده، از محلول جدايش حاصل از فرآيند.Online Chat/چت آنلاین
 • بررسی حذف کروم ششظرفیتی از محلولهای آبی با استفاده از,

  6 ا کتبر 2016 , ﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﯿﺸﺘﺮ از ﮐﺮﻦ ﻓﻌل ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ اﺳﺖ ﻧﺘﯾﺞ ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ واﮐﻨﺶ ﻫ ﯿﻧﮕﺮ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺟﺬب ﻫﺮ دو ﺟذب از ﺳﯿﻨﺘﯿﮏ درﺟﻪ دوم , ﺻﺮﻓﻪ ﺮاي ﺟﺬب ﮐﺮوم ﻣﻮرد اﺳﺘﻔده ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ واژه ﻫي ﮐﻠﯿﺪي: ﮐ ﺮﻦ ﻓﻌل، ﺟﺬب ﺳﻄﺤﯽ ، ﮐﺮوم ﺷﺶ ﻇﺮﻓﯿﺘﯽ , و اﺳﺘﻔده از آﺳﯿب Hardstone- HS-.Online Chat/چت آنلاین
 • Adsorption of Phenolic Compounds onto the Activated,

  Abstract A new activated carbon was produced from pulp and paper mill sludge as a low cost , and randomness behavior of the adsorption process, respectively , چکیده نوع جدیدی از کربن فعال با استفاده از لجن حاصل از کارخانجات چوب و کاغذ به , هایش یعنی 2-کلرو فنل و 4-نیتروفنل از محلول های آبی مورد استفاده قرار گرفتOnline Chat/چت آنلاین
 • مشکلات و چالشهای موجود در آلیاژسازی مکانیکی - آموزش فناوری,

  این مشکلات در سه مورد کلی آلودگی پودر، محدودیتهای علمی و محدودیتهای کاربردی خلاصه میشوند , یکی از مسایل مهم در فرآیند تهیه پودر به روش آلیاژسازی مکانیکی، نوع و مقدار , وارد شده از آسیاب اساسا عنصر بیننشینی و آلودگی حاصل از اتمسفر آسیابکاری , حضور ناخالصیهایی از نوع بیننشینی مانند کربن، اکسیژن و نیتروژن برای.Online Chat/چت آنلاین
 • مشاهده مقاله | معرفی انواع صورتهای کربن (2) - 41 آموزش,

  در تهیه کربن فعال Isotropic Pitchو فنول به عنوان پیش ماده استفاده می شوند گرافیت ورقه ورقه شده فرم دیگر از کربن دارای مساحت سطح بالاست که با حرارت دادن.Online Chat/چت آنلاین
 • افزایش استحکام سنگ های خام در فرآیند سایش و پولیش

  فوق داشته و فرآیند با سرعت عمل بیشتر و جاگیری کمتری انجام , استفاده از کربن فعال به طور کامل رنگبری نمود , روغن های موتور مورد استفاده در خودروها و ادوات مکانیکی عمومًا پس , مورد استفاده در چرخدنده های آسیاب گندله سازی وارداتی می باشد و از.Online Chat/چت آنلاین