• آزادی، برابری و عدالت: تلاشی برای مدل سازی اندرکنش متقابل,

  فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 67 - آزادی، برابری و عدالت: تلاشی برای مدل سازی , در این نمودار نقطۀ Fopt (بهینۀ آزادی) همان نقطه یا مرز تجریدی آزادی است که امانوئل کانت،[5] جان استوارت میل[6] و ویکتور هوگو به سادگی آن را , John Stuart Mill 6ـOnline Chat/چت آنلاین
 • آرای اندیشمندان غرب دربارۀ عدالت از زاویۀ منازعۀ «حق» و,

  این نوشتار درصدد است با خوانش برخی آرای مهم اندیشمندانغرب درباره عدالت از , گری، جان (1380)، فلسفۀ سیاسی استوارت میل، چ اول، ترجمۀ خشایار دیهیمی، تهران: طرح نو , Cambridge: Cambridge University Press; Mill, John Stuart (2003), On Liberty,.Online Chat/چت آنلاین
 • کانون وکلای دادگستری اصفهان - مسؤوليت مدني ناشي از اضرار به,

  8 آگوست 2013 , , جرمي بنتام (Jermy Bentham) و جان استوارت ميل (John Stuart Mill) مشاهده كرد اينان به جاي توجه به ظاهر مقررات، تلاش كرده اند تا پايه هاي نظري قواعد.Online Chat/چت آنلاین
 • اصل مقاله (394 K)

  ﺍﺧﻼﻕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ، ﺟﻨﺴﻴﺖ، ﺍﺧﻼﻕ ﻓﻤﻴﻨﻴﺴﺘﻲ، ﺍﺧﻼﻕ ﺯﻧﻧﻪ، ﺍﺧﻼﻕ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻣﺤﻮﺭ، ﺍﺧﻼﻕ ﺗﮑﻠﻴﻒ , ﺩﺭ ﺮﺍﺮ ﺍﻳﻦ ﻧﮕﺮﺵ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﮔﺮﺍ، ﺟﻥ ﺍﺳــﺘﻮﺍﺭﺕ ﻣﻴﻞ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳــﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺴــﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﺭ ﺧﻮﺷﻲ ﻭ , (Mill, 1998: p 55) ﮐﺮﺩOnline Chat/چت آنلاین
 • عقاید سیاسی و اجتماعی جان استوارت میل: در باب,

  جان استوارت میل[1] در تاریخ تفکرسیاسی واجتماعی انگلستان، در قرن نوزدهم، مقام شامخی دارد , اول بود و گذشته از این، منش راست و صریح او و عشق او به عـدالت و آزادی به سخنانش تاثیر خاص می بخشید , The Utilitarians from Bentham to Mill 1915Online Chat/چت آنلاین
 • نشریه علوم سیاسی | شماره 45 | تحول تاريخي مفهوم,

  20 فوریه 2010 , مقاله حاضر در صدد مروري بر تحول تاريخي مفهوم عدالت در انديشه بشري (و , فيلسوف شهير انگليسي، جان استوارت ميل[John Stuart Mill] (1806 تا.Online Chat/چت آنلاین
 • عدالت ترمیمی؛ واکنشی مناسب در حمایت از آسیبهای روانی و,

  ﻧﺘﻳﺞ ﻣﻮﺟﻮد از ا ﻋﻤل ﻋﺪاﻟﺖ ﺗﺮﻣﻴﻤﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﻣﺮﺗﻜﺒن اﻳﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در ﻧﻬﻳﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻧﻤﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ , ﺴﻴر ﻣﻔﻴﺪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮي ﺳﻨﺘﻲ ﺮاي ﻣﻘﻠﻪ ﺟﺮاﻳﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻧﮕﻲ دارد و آﻳ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ , ﻪ ﻗﻮل ﺟن اﺳﺘﻮارت ﻣﻴﻞ 5 « ﻣﻮﻗﻌﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد ﻳ , 5- John Stuart Mill 6 از دﻳﺪﮔه دورﻛﻴﻢ.Online Chat/چت آنلاین
 • برچسب معیارهای عدالت - آرمان عدالت

  این معیار را جان رالز(John Rawls) (1921-2003) با عنوان «عدالت به مثابه , صد سال قبل مکتب مطلوبیت گرایی که پیشگام آن جان استوارت میل (John Stuart Mill) بوده.Online Chat/چت آنلاین
 • جان استوارت میل و جامعه - YouTube

  31 ا کتبر 2016 , جان استوارت میل و جامعه nauandeshi Terbione , عدالت با مایکل سندل، جلسه سوم و چهارم، همراه با زیرنویس فارسی - Duration: 55:12 Sina Kajbaf 588.Online Chat/چت آنلاین
 • متن کامل - فصلنامه رفاه اجتماعی

  ﺟـن اﺳـﺘﻮارت ﻣﻴـﻞ ( john stwart mill ) ﻧﻴﺰ آزادي را ﻻزﻣﺔ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي اﻧﺴن , ﻧﻴزﻫي اﺳﺳﻲ » را ﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ و ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار دادﻧﺪ و ﺟن راوﻟﺰ در ﻛﺘب « ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﺪاﻟﺖ » 1 ﺧـﻮد ﻣ ﻄﺮح ﺳﺧﺘﻦ.Online Chat/چت آنلاین
 • مکاتب اقتصاد کلاسیک در یک نگاه - ناصر جبرائیل اوغلی naser,

  26 فوریه 2015 , سایر نویسندگان کلاسیک، جان استوارت میل و جان الیوت کرنز[۳] بودند , از خانواده ای کشاورز بود و در منچستر صاحب آسیابی شد که ۲۰۰۰ کارگر داشت , آزادی رقابت، وسیله تأمین ارزانی تولید محصولات و عدالت در توزیع خواهد شدOnline Chat/چت آنلاین
 • صحبت یوسف - آزادی در شعر معاصر

  لیبرالیسم نوین اروپایی را جان استوارت میل(John Stuart Mill) مؤلف« رساله در آزادی» , اساساً در ادبیات مشروطه، دو مفهوم لیبرالیسم و سوسیالیسم در کلمات آزادی و عدالت.Online Chat/چت آنلاین
 • کلمات قصار - :: پایگاه اطلاع رسانی سید صادق حقیقت ::,

  هنری سیجویک: عدالت آن است که با افراد برابر به شکل برابر، و با افراد نابرابر به شکل نابرابر رفتار شود , جان استوارت میل: من ترجیح میدهم یک سقراط ناراضی باشم، تا یک خوک راضی ,, میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادیOnline Chat/چت آنلاین
 • قرآن شناسی جان استوارت میل - شاید سخن حق

  قرآن شناسی جان استوارت میل, یکشنبه 92 خرداد 5 - 7:23 عصر به دنبال کتاب , (On Liberty, John Stuart Mill, The Walter Scott Publishing, p93) او تعالیم اخلاقی.Online Chat/چت آنلاین
 • گذري بر شهر عادلانه در نظريه هاي شهرسازي و آموزه هاي,

  به بعد با انتشار کتاب اثرگذار جان ر الز2 با عنوان » نظریه عدالت « ، توجه به عدالت فارغ از موضع , های شهری معطوف به عدالت از تنوع و گوناگونی فراوانی برخوردارند، از این رو ضروری , 11 John Stuart Mill 12 public , و جان استوارت میل( مشارکت.Online Chat/چت آنلاین
 • دو برداشت از مفهوم آزادی - توانا

  او درباره آزادی برابری و عدالت نیز با ادبیاتی مشابه سخن گفته است اما آیا این واقعیت دارد؟ , درباره سرشت های »افسرده و خموده« و 1این، البته در برابر نظریه جان استوارت میل »پژمرده و کوته نظر« , وی گذشته از John Stuart Mill 1 نویسندگی در زمینه.Online Chat/چت آنلاین
 • بنيانگذار ليبراليسم مدرن

  30 ژانويه 2005 , جان استوارت میل (John Stuart Mill)/ (١٨٠٦ - ١٨٧٣) پسر ارشد جیمز میل , میل در واقع از طریق آمیزش اندیشههای لیبرالی آزادیخواهانه با عدالت اجتماعی كه.Online Chat/چت آنلاین
 • Pazhuheshnameh - دیانت بهائی و مسألهء جُرم

  در واقع تأکید امر بهائی بر مجازات و مکافات مسبوق بر عدالت اجتماعی، ارزش های , به عنوان مثال جان استوارت میل (Mill) حکیم انگلیسی قرن نوزدهم خطابات آتشینی در.Online Chat/چت آنلاین
 • مقایسه فمینیسم پست مدرن با پسافمینیسم عدالت حقیقت گرا,

  راهکاری جدید برای جایگزین حبس در مکتب عدالت حقیقت گرا(عریانیسم)در پایان نامه ارشد ,, که نباید با بزرگ جلوه دادن سلطه جوی مردان سیاه، به اصطلاح، آب از آسیاب دشمن ریخت , ۲۶٫میل،جان استوارت،(۱۳۷۷) کنیزک کردن زنان،خسرو ریگی،تهران: بانوOnline Chat/چت آنلاین
 • سنجش درجه توسعه یافتگی و محرومیت مناطق آموزش و پرورش استان,

  همراه با عدالت اجتماعی است بنابراین هدف کلی برنامه ریزی منطقه ای و یا توسعه اقتصادی، , جان استوارت میل 1 نیز بر این باور است که آموزش , Mill, John Stuart 2Online Chat/چت آنلاین
 • حقوق بشر مباني توجيهي - اخلاقي حقوق بشر معاصر - قسمت دوم - حقوق,

  29 ژانويه 2014 , براساس نظریهی نفعمدار که با نام فیلسوفان شهیری همچون جرمی بنتام و جان استوارت میل (John Stuart Mill) گره خورده است، ملاک ارزیابی موجه بودن عمل.Online Chat/چت آنلاین
 • اي داﻧﺶ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮي ﻪ 115

  ﻫي ﻏﺮﯽ، ﻣﮑﺗﺐ اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻧﻨـﺪ ﺳـﻮداﻧﮕري، ﻋـﺪاﻟﺖ ﺗـﻮزﯾﻌﯽ، آزادي ﻓﺮدي و ﺗﮑﻠﯿﻒ ,, ﺟﺮﻣﯽ ﻨﺘم »1 «و ﺟن اﺳﺘﻮارت ﻣﯿﻞ »2 ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻌﺪﻫ 1 Jermy Bentham 2 John-Stuart-MillOnline Chat/چت آنلاین
 • پرتال جامع علوم انسانی - جان استوارت میل، بنیانگذار,

  جان استوارت میل در واقع از طریق آمیزش اندیشههای لیبرالی آزادیخواهانه با عدالت اجتماعی که از نیازهای سوزان جامعه وقت انگلستان و همه اروپا بود، موفق به پایه گذاری.Online Chat/چت آنلاین
 • رواداری - Ahad Ghorbani Home Page

  جان استوارت میل ) John Stuart Mill ١۸۷۳ - ١۸۰۶ ( متفکر بزرگ بریتانیایی قرن نوزدهم اندیشه هایش راجع به رواداری گذر به مفهوم نوین رواداری است، که دیگر در بند.Online Chat/چت آنلاین
 • جستارهای مبین معرفی مفهوم رفاه

  جان استوارت میل « ) John S Mill ( باز می گردد که با توجه به مسائلی , عدالت و حقوق فردی قرار بگیرد، اما این ایده آل ها تا حد زیادی )و بعضی خواهند گفت سهوOnline Chat/چت آنلاین
 • پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - عدالت حقوقی سنگ بنای,

  9 فوریه 2012 , پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - عدالت حقوقی سنگ بنای عدالت اجتماعی , «جرمی بنتام»26و «جان استوارت میل»،27دو فیلسوف مهم این مکتب، لذت و منفعت عمومی را خیر و مطلوب می دانند؛ اما منفعت عمومی از دیدگاه , Jahnstuart Mill 28Online Chat/چت آنلاین
 • 380 K - فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه - دانشگاه بوعلی,

  5 John Stuart Mill , رساله مختصر آزادی جان استوارت میل، به مقایسه نظرات جان استوارت میل و امام عل )ی , اخالقی و معنوی انسان برای رسیدن به عدالت اجتماعی می داندOnline Chat/چت آنلاین
 • دربارۀ آزادی» اثر جان استوارت میل - انسان شناسی و فرهنگ |,

  دربارۀ نویسنده و زمینۀ اجتماعی اثر:جان استوارت میل(1873-1806) یکی از قوی ترین فلاسفۀ انگلیسی زبان قرن نوزدهم به شمار , Mill, John S (2011), On Liberty,USA, Nabu Press , نگاهی بر تاثیر گذارترینآثار سیاسی(10):«نظریۀ عدالت» جان راولزOnline Chat/چت آنلاین
 • الزام» حقوقي با «نتيجه» - وبگاه حقوقی نرخ عدالت

  وبگاه حقوقی نرخ عدالت - نگرش فلسفي به رابطه «الزام» حقوقي با «نتيجه» - محمد علی جنیدی کارشناس , تمايزي بين عفت و فحشا، و صفات خوب و بد وجود نخواهد داشت چنان که «آندرو آلتمن» به نقل از جان استوارت ميل مي , John Stuart Mill (1806-1873)Online Chat/چت آنلاین
 • culture - نگاهى به زندگى و افكار جان استوارت ميل

  انتخاب جان استوارت ميل به عنوان اولين آموزگار ليبرال به اين دليل بود كه امسال دويستمين سالگرد , در واقع ميل از فايده گرايى بنيانى مستحكم براى عدالت مى سازدOnline Chat/چت آنلاین